EUSKALDUNAK: THE BASQUES

th

In Basque literature, at the end of a story, instead of saying: ” …and they lived happily ever after…”, they say “…and they lived well and they died well…” which, in eight short words, encapsulates what Euskaldunak and Euskal Herria (Basques and their homeland) are all about. The Basques are tough, unsentimental survivors, who honor their past, live in the here and now, and have no doubt that they will be right where they have been, long before the Iberians and the Etruscans and the Romans arrived, and where they will be long after all the rest of us become ancient civilizations

Long live the Basque People and their Country!

Check out this terrific documentary by Orson Welles on a 1955 visit to the Basque Country: https://youtu.be/hJlKx3NPuts.

Check out also this You Tube with music by features music by Basque composers Jesús Guridi, José M. Usandizaga, Jesus Arambarri, Andrés Isasi, Francisco Escudero and Maurice Ravel played by the Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Basque National Orchestra),
Miguel A. Gómez Martínez, Conductor.

Inoiz ez dut gehiago harro euskaldun izan nahi du gaur gauean naiz baino Dokumental zoragarri honetan behaketa ondoren izan da.
Euskal literaturan, istorio bat, ordez esaten amaieran: “Eta pozik bizi izan dute inoiz ondoren …”, esan dute “… Eta ondo bizi izan dute eta ongi hil dute …” horrek, in 8 laburrak hitzak  Euskarri eta Euskal Herria zer dira guztiak buruz. Gogorra bizirik, bere iragana omenez nor, gaur eta hemen bizi dira, eta argi daukate hemen izango dira, lekuan izan dute, geroztik iberiarren eta etruskoek eta erromatarrek arrrived luze baino lehen, eta hemen izango da luze ondoren gurekin gainerako guztiak antzinako zibilizazio bihurtu.

Bizitza oparoa EUSKADI eta EUSKALDUNAK!

Begiratu emanaldirik dokumental hau Orson Welles-ek 1955an Euskal Herriko bisita bat: https://youtu.be/hJlKx3NPuts.

Begiratu ere musikarik batera Tube honen ezaugarri musika euskal konpositoreen Jesús Guridi, José M. Usandizaga, Jesús Arámbarri, Andrés Isasi, Francisco Escudero eta Maurice Ravel Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren (Euskadiko Orkestra Sinfonikoa) jokalariak jokatu dituen, Miguel A. Gómez Martínez, zuzendaria.